Styremedlem

Stein Winther-Larssen

Stein Winther-Larssen (68 år fra Ammerud) er vår 21. kandidat til Grorud bydelsutvalg.

Stein Winther-Larssen

Stein er 68 år og er vår eldste kandidat på lista. Stein er en erfaren bydelspolitiker med erfaring fra bydelsutvalg, komite/utvalgs arbeid, eldreråd, tilsynsutvalg og forskjellige verv i både bydelspartiet og lokallaget.  

Stein er opptatt av saker som gagner bydel Grorud og som har sin basis i Arbeiderpartiets grunnleggende politikk. Som lokal politiker har han vært spesielt opptatt av saker som vedrører mangfold, oppvekst og kultur. Samtidig har han arbeidet for at også de eldre må bli tatt hensyn til i fordelingen av midler som bevilges bydelen årlig fra bystyret.

Vi i Grorud Arbeiderpartiet er glad for at Stein går på en ny 4 års periode.