Styremedlem

Grethe Fossli

Grethe Fossli (64 år fra Ammerud) er vår 4. kandidat til Grorud bydelsutvalg.

Grethe Fossli

Grethe jobber i LO som spesialrådgiver, hun har en bred og solid politisk bakgrunn både som lokalpolitiker og mange år som stortingsrepresentant. Det siste fire årene har hun sittet i bydelsutvalget og ledet mangfold, oppvekst og kultur komiteen.

Grethe er opptatt av at i vår bydel har vi folk fra hele verden. Det gir et stor mangfold som beriker bydelen vår. Men det gir oss også noen utfordringer. F.eks. arbeid er en viktig integreringsarena, det er derfor viktig at vi jobber for at flest mulig kan ha en jobb og er rustet for arbeidslivet.

Grethe er også opptatt av at alle barn skal ha muligheter til å delta i aktiviteter både på skolen og i fritiden. Derfor må vi fortsette å jobbe for at vi har tilbud til alle.

Grethe mener respekt er en nøkkel, det er viktig vi vise hverandre respekt og behandle hverandre deretter. Det får vi bare til når vi omgås hverandre, gode møteplasser i bydelen for alle er derfor viktig.