Program 2019 - 2023

Grorud Arbeiderpartis program for 2019-2023

En eldre kvinne sitter i godstolen sin og smiler til kamera. Foto: Øivind Haug